Током летњег распуста на сајту наше школе можете наћи разна занимљива дешавања.

За сада истичемо:

Наша школа по други пут организује конкурс “пејзаж са распуста” за најбољу фотографију, слику или цртеж

Тема: пејзаж са распуста

Облик: фотографија, скениран цртеж, скенирана слика

Трајање: до 25. августа 2016.

Квалитет: да се рад може приказати преко целог екрана монитора

Учесници: сви ученици основних школа

Ограничења: сваки учесник може послати највише 5 радова

Уз рад пошаљите: назив рада, име и презиме, разред и одељење, назив школе

Радове слати на nebojsa.varnica@gmail.com са темом (subject) “пејзаж са распуста

Најбољи рад ће бити коришћен као позадинска слика сајта наше школе!

Организатор овог конкурса је часопис “Математички лист”. Решавате задатак који одговара разреду који сте завршили.

3. разред

У следећим записима замени сваку звездицу  неком цифром тако да oобе једнакости буду тачне

(а) 2** : *2 = 2*

(б) 3** : *3 = 3*

4. разред

У следећим записима замени слова цифрама (различита слова различитим цифрама) тако да обе једнакости буду тачне

 

5. разред

Колико има троуглова обима 49 код којих су дужине свих страница прости бројеви?

Колико је међу њима једнакокраких троуглова?

6. разред

Докажи да је број 1111112111111 сложен.

7. разред

Докажи да се коцка са ивицом 13 може исећи на 2016 мањих коцки са ивицама дужине 1, 2 и 3. Колико се при томе добија коцки са ивицом дужине 3.

8. разред

На колико начина се у запису

 

слова могу заменити цифрама (иста слова истим, а различита раѕличитим цифрама) тако да добијена једнакост буде тачна?


ПРАВИЛА

  • Решења послати најкасније до 1. септембра 2016.
  • Откуцана решења (Word 2003 или LaTex) морају садржати образложење и прецизно нацртане слике (ако их има). Пошаљите их електронском поштом на адресу  matematickilist@yahoo.com са темом (subject) Летњи наградни задациУ поруци обавезно написати име, презиме, разред и одељење, назив школе, адресу школе и место, као и кућну адресу и место.
  • Можете послати и стандардном поштом, читко написано уз образложење и прецизно нацртане слике (ако их има) на адресу  Математички лист, Летњи наградни задаци, Кнез Михаилова 35/IV, п.п. 355, 11000 Београд.  Уз задатак послати име, презиме, разред и одељење, назив школе, адресу школе и место, као и кућну адресу и место.
  • По 5 решавалаца у сваком разреду ће бити награђено.